Světy jedné Goldivlásky

...na jakých to maličkostech závisí štěstí!

Váhání šedých dní

Naivní

často se brodím chladným mořem něhy
a sčítám pouze liché kroky
oči si myji kolomazí

zalknutá vírou marně hledám břehy
hloupě se bojím

                      o žraloky

že ostřím rtů jim hlavu srazím
Žádné komentáře
 
Světy jedné Goldivlásky © Goldilocks 2008