Světy jedné Goldivlásky

...na jakých to maličkostech závisí štěstí!

Rozeta

Ze všech rubrik, které mohu na svých stránkách nabídnout,
je pro mě právě rozeta tou nejcennější.
Postupně bych do ní chtěla zařazovat díla z oblasti literatury a výtvarna, která jsou pro mne zajímavá, zábavná či inspirující.


Ač se jedná o příspěvky velmi rozmanité
- od básní a povídek až k fotografiím a užité grafice -
něco je spojuje.
Jsou dílem výjimečných autorů, které jsem poznala ve světě reálném i virtuálním.

Osob, jejichž talent, schopnosti, inteligence či smysl pro humor mě nepřestávají znovu a znovu ohromovat.


 
Světy jedné Goldivlásky © Goldilocks 2008