Světy jedné Goldivlásky

...na jakých to maličkostech závisí štěstí!

Poezie

výroční zpráva z exilu: dotýkáme se cthulhu (Mario Czernay)

(Máme jen kusé informace o mořském dně.
 O perle která tam v bahně leží.
 Díky zachovaným fragmentům rozhovorů
 mezi ještěry a netopýry
 o ní alespoň zčásti víme.
 
 Každý si to raději nechává pro sebe)
 
 
 Nedovolila mu mluvit.
 
 Darovala mu za to volnost
 smaragdových prstenů vzpomínek
 Darovala mu svobodu
 nekonečných plání ticha
 Obdařila ho rouny světel
 opadaných korun javorů
 
 (V jakési malé zemi na severu
 zakázali tamní vládci bolest.
 Odstranili každý nápis s názvem bolest
 vymazali ji ze všech dětských knih.
 Vojáci pak po nocích pročesávali města.
 Laskavě trestali každou neposlušnost.
 
 Nikdy už se nenarodilo žádné dítě.
 Ti vládci jednou skončí na šibenici)
 
 
 
 Dala mu vítr pohledů zlatých
 a zvuky lagun bezesných večerů
 Darovala mu černé hady kouzelné
 a rykot bílých nočních můr
 
 Dala mu vše
 co samotné jí nepatřilo
 Co nikdy nevlastnila
 (ač by zřejmě chtěla)
 
 
 Dala mu cestu neprostupnou:
 (Na periferiích našich měst
 jsou neviditelné čekárny
 Jsou umístěny pod viadukty
 pod betonovými pražci kolejí
 pod plechovými kříži ospalých
 zapleteny do kořenů posvátných stromů
 Někteří v nich čekají
   až budou puštěni ven
 - a ti ostatní zase dovnitř
 
 Sedíme v těch čekárnách navěky)
 
 
 Ukázala mu smrt i život
 Položila mu k nohám zrození i beznaděj
 Darovala mu němost
 Dovolila mu mlčet
 
 
Nevěděl však
co s nabízenými dary počít si
Vždyť pouze dál
           toužil
 
 Tak neurčitě. Tak naléhavě.
 Tak samozřejmě. Toužil.
        po jejích teplých pařátech
        po jejích horkých slinách
 
 (Hluboko v zelených mořích
 až na samém dně oceánu je perla.
 Leží v prastaré organické hmotě.
 Zástupy smeček loupeživých paryb
 celá pokolení tajně plánují jak pokladu se zmocnit.
 Tak neurčitě. Tak naléhavě. Tak samozřejmě.
 
 Na dně oceánu je perla.
 Hýčkáme ji a chráníme,
 ač ji nikdy nespatříme)Žádné komentáře
 
Světy jedné Goldivlásky © Goldilocks 2008